De samenstellers behouden alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en grafisch materiaal).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting ter Bevordering van de Orthodontie over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.