Deze website bestaat vanaf 1993 op initiatief van de Stichting ter Bevordering van de Orthodontie

Prof. Em. Dr. Birte Prahl
Drs. Paul Bakker
Elly Brans
Dr. Charlotte Prahl

Video’s, concept, coördinatie en eindredactie

RQB films

Met dank aan de vele volwassenen, jongeren en kinderen die hun ervaringen hebben gedeeld in de video’s:

Tjard
Nishaira
Dean
Megan
Ayeesha
Dina
Julia
Elsa
Qin
Aryan
Hein
Cato
Quinten
Claire
Anne
Amber
Roel
Alain
Nienke
Lucia
Antonia

Vormgeving

www.atomodesign.nl

Fotografie

Femmie Photography

Visagie

Marianne Hendriksma

Websitebouw

www.imoodcompany.nl

Hosting

www.dma.nl

Disclaimer

Samenstellers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

De samenstellers behouden alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en grafisch materiaal).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting ter Bevordering van de Orthodontie over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De animaties op deze website zijn door de Stichting ter Bevordering van de Orthodontie (SBO) gelicenseerd van Dolphin Imaging and Management Solutions. Ze zijn bedoeld voor gebruik door SBO en mogen niet gedeeld of download of op andere manieren verspreid worden.